VINDEREN HELSELAG

Hva gjør vi?

Vinderen Helselag skal være med å fremme folkehelsen i vårt nærmiljø gjennom omsorgs- og trivselstiltak og aktivt opplysningsarbeid.

Helselaget støtter driften ved Vinderen Seniorsenter gjennom frivillig innsats, rekruttere av nye frivillige, støtter økonomisk utvalgte arrangement og forsøker etter beste evne å bidra til et trivelig miljø ved Seniorsenteret.

  • Helselaget har vært med på å starte trimgruppen «Vinderen Besserud 60 pluss», et tiltak som forebygger isolasjon av eldre og bedrer både fysisk og psykisk helse.
  • Helselaget arrangerer årlig seks musikk/seniorkaféer for senterets brukere (eldre) på lørdager fra kl. 13.00-15.00, samt årlig Nyttårsfest tidlig i januar.
  • Helselaget organiserer lotterier og innsamlinger til inntekt for både hjerte-kar-forskning, arbeid og forskning innenfor demenssykdommer samt til Seniorsenterets drift.
  • Helselaget skaper trivsel og gode aktiviteter, både for brukerne på Senteret og for de frivillige.

Har du lyst til å bli frivillig og gjøre en innsats sammen med oss, tar du kontakt med daglig leder.

Hvem er vi?

Vinderen Helselag er lokallaget til nasjonalforeningen for folkehelsen som er en frivillig organisasjon med hjerte/kar og demens som prioriterte satsingsområder. Hjerte- og karlidelser er fremdeles den største årsaken til dødsfall i Norge. Nasjonalforeningen finansierer 20-25 stipend til forskning innenfor dette området. Forebyggende eldreomsorg og innsats for et økende antall personer med demenssykdommer er etter hvert også et viktig satsningsområde. Tiltakene for å støtte arbeidet innenfor hjerte/kar og demens finansieres av innsamlede midler og din medlemskontingent på kr. 350. Vinderen Helselag arbeider lokalt med disse utfordringene nært sammen med Vinderen seniorsenter.

Seniorsenteret drives av Nasjonalforeningen Oslo Fylkeslag med driftstilskudd fra bydel Vestre Aker, økonomisk støtte fra Vinderen Helselag i tillegg til senterets egne inntektsskapende aktiviteter og mange frivillige økonomiske bidrag fra brukerne av senteret. Ved å være medlem i Nasjonalforeningen Vinderen Helselag støtter DU både nasjonalforeningens forskningsprosjekter, men også Vinderen Helselag som bruker midlene til nytte for Vinderen Seniorsenter.

Bli medlem av Vinderen Helselag – DU OGSÅ!

Kun for kr. 350 for et års medlemskap, kr. 500 for et familiemedlemskap og kr. 250 for ungdom (16-18 år). Medlemskap i flere lokallag kr. 450.

Ved betaling over nettbank, husk å oppgi helselagets navn.

Vårt kontonummer er 1644 06 41125.

Styret i Vinderen Helselag i 2018

Mette Berents, styreleder

Mette Berents, styreleder
Verena Dehli, nestleder
Kristin Hagelsteen, styremedlem
Terje Leinaas, styremedlem/ kasserer
Bibi Ryder, styremedlem
Titti Nordklev, varamedlem.
Carl Christian Dahl, varamedlem
Helen Colban Kildahl, varamedlem