VINDEREN HELSELAG

Vinderen helselag støtter driften ved Vinderen seniorsenter gjennom frivillig innsats, rekruttering av nye frivillige, samt økonomisk støtte til utvalgte arrangementer. Vi bidrar til å skape et trivelig miljø ved Seniorsenteret både for brukere og for de frivillige.

Av aktiviteter kan nevnes: Trimgruppen «Vinderen Besserud 60+», seks årlige musikk/seniorkafeer for eldre på lørdager, samt en årlig nyttårsfest.

Det samarbeides med grunnskolene i vårt distrikt, og vi følger opp hoppetaukonkurransen med premie til beste klasse. Helselaget organiserer lotterier og innsamlinger til inntekt for både hjerte-kar-forskning, arbeid og forskning innenfor demenssykdommer samt til Seniorsenterets drift.

Styret i Vinderen helselag: Leder: Mette Berents

Medlemmer:Kristin Hagelsteen, Bibi Ryder, Bente Moe, Randi Cappelen.

 

Bli medlem i Vinderen helselag

Kun kr. 350,- for ett års medlemskap. Kr. 500,- for et familiemedlemskap

og kr. 250,- for ungdom (16-18 år).

Ved betaling i nettbank, husk å oppgi helselagets navn.

Kontonummer: 1644 06 41125.

Se: www.vinderensenior.no/vinderen-helselag/