Torsdag 23. mai kl. 11. Informasjon fra Ruter om aldersvennlig transport (rosa busser).

Ruter informerer og svarer på spørsmål om de rosa bussene. Det er mulig å få kjøpt billetter og reisekort med reisepenger. Betale kan du gjøre med bankkort. Velkommen!