Tematime – Tirsdag 27. august kl. 13.30

Nyttig informasjon fra bydel Vestre Aker: Hverdagsaktivitetenes betydning for trivsel og helse. Kort om «Aldersvennlig by – hvor står vi – hvor går vi? Generell informasjon om bydelens tjenester v/prosjektleder for Aldersvennlig bydel Cecilie B. Håland.