Senteret er sommerstengt fra mandag 6. juli. Vi åpner igjen tirsdag 4. august. Riktig god sommer :)