Ønskereprise – onsdag 23. januar kl. 13.00

Du velger filmsnutter, revyer, viser e.l. som vi hører og ser på sammen i kafèen