OM VINDEREN SENIORSENTER

Velkommen til Vinderen Seniorsenter!

Vinderen Seniorsenter ligger rett ved Vinderen T-bane-stasjon. Her kan du dyrke hobbyer, spille bridge, synge, høre på foredrag, ta kurs, trimme, treffe venner eller leie lokalene til private arrangementer. Senteret fungerer også som en informasjonskilde for tjenester og tilbud til våre gjester.

Kaféen vår er åpen på hverdager mellom 10.00 og 15.00, og vi kan by på et variert utvalg av mat, kaker og drikke.

Vinderen Seniorsenter drives av ca hundre frivillige medarbeidere og tre ansatte. Du er hjertelig velkommen til å bidra som frivillig medarbeider, og kontakt oss gjerne på telefon  22139600 for å fortelle oss hva du kan bidra med.

Senteret har tre frisører og en fotterapeut.

Driften av senteret dekkes ved økonomisk bidrag fra Vestre Aker bydel, gaver og egne inntekter fra kafédriften, deltageravgifter, utleie, samt støtte fra Vinderen Helselag.

Vi håper du synes senteret er viktig og vil bidra til å opprettholde driften ved å benytte gavegiroen i midten av dette programmet. Det gis skattefradrag (jfr. Skattelovens § 6-50) ved gavebeløp på min. kr 500, men da må du ta kontakt med daglig leder og oppgi ditt personnummer.

Hjertelig velkommen!

Frivillige hjelpere

Seniorsenteret inviterer deg som ønsker å bidra med å gjøre en innsats for beboerne over 62 år i bydelen. Av fri vilje kan du på Vinderen Seniorsenter oppleve gleden ved å glede andre, i et varmt og hyggelig miljø. Du vil få opplæring av personalet og andre frivillige. Vi trenger nye frivillige på kjøkkenet, kontoret og i miljøet.

Utover den gleden ditt engasjement gir deg selv, belønner vi også de frivillige med inspirasjonsseminarer og sammenkomster. Så har du litt tid til overs er du velkommen til oss. Vi har bruk for dine ressurser og dine kunnskaper! Ta kontakt med daglig leder Gro Mette Garmo, tlf 22139600.

Vi trenger også sjåfører til frivilligbussen. Kom ut av godstolen og gjør en innsats i lokalsamfunnet!

Hvis det er noe annet du har lyst til å bidra med, holde foredrag eller gi kurs, kan du bare ringe! Vi retter en stor takk til alle som allerede jobber som frivillig medarbeidere ved senteret.
I alt ca 100 frivillige hjelpere er med og driver senterets aktiviteter.

Presentasjon av Brukerrådet

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver Vinderen Seniorsenter. Brukerrådet er et rådgivende organ for daglig leder og sikrer brukermedvirkning. Du kan gå direkte til ansatte eller til en av representantene med ris, ros og forslag til foredrag/aktiviteter eller bruke forslagskassen. Representanter i BR 2018/ 2019:

Medlemmer

Verena Dehli, leder og repr. for helselaget; verena@online.no
Finn Bendixen, nestleder og repr. for brukerne
Randi Arstal, repr. for eldrerådet
Kari Damm Lothe, repr. for frivillige

Varamedlemmer

Titti (Sigrid) Nordklev, vararepresentant for helselaget
Alf Skaug, vararepresentant for eldrerådet
Anne-Lise Nordhagen, vararepresentant for brukerne
Mari Kulsvehagen, vararepresentant for frivillige