Musikk-og seniorkafè – Lørdag 20. oktober kl. 13.00 -15.00

Vinderen helselag inviterer til kaffe/te og kaker på Vinderen seniorsenter.

«Visevennene» – Glade musikere og sangere. Gamle slagere og allsang!

En spesiell velkommen til de som har begynt å glemme litt og deres pårørende.

Ønskes det transport, ring Vinderen seniorsenter senest fredag kl. 14.00, tlf. 22 13 96 00.

Dørene åpnes kl. 12.30. Ingen påmelding. Arrangementet er gratis. Velkommen!