Musikk- og seniorkafè lørdag 16. mars kl. 13.00-15.00

Vinderen helselag inviterer til musikk/seniorkafè med kaffe/te og kaker. Underholdning ved «To muntre herrer». Dørene åpnes kl. 12.30. En spesiell velkommen til dem som har begynt å glemme litt – og deres pårørende. Ingen påmelding. Arrangementet er gratis. Ønskes det transport, ring Ruter aldersvennlig transport tlf. 23 24 28 50.Velkommen!