KOMMUNALE SERVICETILBUD

Vestre Aker frivillighetssentral

Vi ønsker å være til støtte og glede for alle bydelens innbyggere.
Våre frivillige er menn og kvinner i alle aldre. De gjør en innsats som ikke kan måles i penger. De kommer hjem til deg og hjelper deg fordi de ønsker å gjøre det. De tar ikke betalt, for de gjør dette for å gjøre deg glad!
Det er mye du kan spørre oss om. Vi følger til lege, gjør små reparasjoner hjemme, handler, skifter lyspærer og en lang rekke andre ting. Vi tar ikke på oss faste oppdrag eller oppdrag som krever fagkompetanse, men alt annet kan du ringe oss om. Det er bedre å ringe oss en gang for mye enn en gang for lite!
Vårt nummer er: 23 22 05 80. Er vi ikke til stede, legg igjen beskjed så ringer vi deg tilbake. Og husk: Jo lengre tid i forveien du ringer, jo større sjanse er det for at vi kan få det til.
Espen W. Andersen, leder
Vestre Aker frivillighetssentral Ris Skolevei 14, 0373 Oslo
Pb. 109 Vinderen 0319 Oslo
vestreakerfrivillig@gmail.com

Forvaltning og administrasjon (F&A), Vestre Aker Bydel

Tlf. 21802180. Ta kontakt med F & A i bydelen når du ønsker å søke kommunen om trygghetsalarm, TT- kort, praktisk bistand (hjemmehjelp), hjemmesykepleie, ledsagerbevis, dagsenter, omsorgsbolig, sykehjemsplass (korttids og fast). En helsefaglig ansatt i kommunen vil ta kontakt med søkeren og avtale et hjemmebesøk for vurdering av aktuelle løsninger. Vurdering vil være grunnlaget for omfanget av tjenesten som tilbys. Adresse Sørkedalsveien 150B, 0754 Oslo.

Besøksvenn

Dette kan man søke om blant annet via

  • Røde Kors (tlf. 21 02 32 14)
  • Frivillighetssentralene (Vinderen tlf. 23 22 05 80/Hovstua tlf. 23 47 61 18)
  • Fransiscushjelpen (tlf. 22 70 76 80)
  • Nasjonalforeningen for folkehelsen
    (Aktivitetsvenn) 23 12 00 00

Brøyting

Ønsker du å purre ved manglende kommunal brøyting, ring tlf. 810 00 190

Demensinformasjon

Fagpersoner svarer på spørsmål. Tlf. 815 33 032
Mandag – fredag kl 09.00-15.00 (Kr 0,33 pr min.)

Vern for eldre

Kjenner du noen som utsettes for overgrep (fysisk, psykisk, økonomisk e.l.)? Ring gratis grønt nummer 800 30 196. Dette er et kommunalt gratis tilbud til alle over 65 år.

Grunn-/hjelpestønad

Søkes på eget skjema fra NAV. Grunnstønad kan gis til å dekke, helt eller delvis, ekstrautgifter som er oppstått på grunn av en lidelse. Hjelpestønad kan søkes om en har et særskilt behov for pleie og tilsyn. Pleie/tilsyn må ytes av familiemedlem eller privat lønnet hjelp, ikke via det offentlige.

Hjelpemiddellageret – ved midlertidige behov

Tlf 22 87 16 50 – åpent kl. 08.00-15.00. Ved midlertidige behov for hjelpemidler kontakt Oslo kommunes hjelpemiddellager i Konghellegate 3, inngang kjøring via Schouterrassen, (f. eks krykker, rullestol, hjelpemidler til påkledning, bad og toalett). Lånetid 3 måneder, men kan forlenges. Man må selv ordne med henting og retur. Retur ring 21 06 97 00.              Reparasjon 21 06 98 00.

Tekniske hjelpemidler – ved varig behov

Ved varig behov for hjelpemidler: Kontakt fysio-/ergoterapeut på tlf. 02180. Det kan søkes om vurdering av hele boligen eller kun spesielle hjelpemidler som for eksempel toalettforhøyer, dusjstol, håndtak, trappegelender m.m

Legevakten Oslo kommune: Ved akutt behov ring 113.

Kan man vente litt på hjelp, kontakt fastlege eller legevaktsentralen; ring tlf. 22 93 22 93 for hjemmebesøk.

Norges Blindeforbund

Rådgivning, søknad om hjelpemidler, lydavis, lydbøker, besøksvenn, dagsenter, andre sosiale aktiviteter, kurs, rehabiliteringsprogram for nye synshemmede, likemannstjeneste. Tlf. 23 21 50 00.

Vinderen Bo -og Servicesenter

Forskningsveien 5, 0373 Oslo. Tlf. 23 47 62 70.

Rådgivningskontoret for hørselshemmede

Tlf. 23 47 85 00. Kommunalt kontor som gir råd til hørselshemmede, hjelp med søknader om hjelpemidler, bruk av høreapparat.

Ordningen: Telefonkontakt

Tlf. 22 41 02 30 – formidler telefonvenn med samme interesser som ringer 1 gang i uken.

NAV/Trygdekontoret

Tlf. 55 55 33 33. Telefontid: 08.00-15.00.
NAV Vestre Aker: Postboks 322 Alnabru, 0614 Oslo
Besøksadresse: Sørkedalsveien 148, åpningstid kl 09.00-14.30.

Trygghetsavdeling

Et døgntilbud til hjemmeboende eldre som opplever en vanskelig hjemmesituasjon. Oppholdet kan vare inntil 21 dager. Brukeren må selv ringe til avdelingen samme dag eller dagen før man ønsker opphold. Tlf. 810 00 030, hele døgnet.

Navnelapper

Det hender ganske ofte at ting blir gjenglemt eller at relativt like ytterplagg blir forbyttet. Det kan være lurt å ha en liten lapp med navn og telefonnummer på vesker, ytterklær, rullator etc.
Dette kan bestilles hos Alfaprint, tlf. 23 12 17 60.
E-post:salg@navnelapper.no.

Andre telefonnumre

Diakonhjemmets sykehus: Tlf. 22 45 15 00
Oslo Taxi Drosjesentral: Tlf. 02323
Ris menighetskontor: Tlf. 23 62 94 70
Slemdal Legesenter: Tlf. 22 49 10 05
Vinderen Fysioterapi: Tlf. 22 14 64 28
Vinderen Legekontor: Tlf. 22 70 39 50
Røa eldresenter: Tlf. 23 47 61 35

Brann:  110
Politi: 112
Ambulanse: 113