Julegrøt og julesanger onsdag 16. desember kl. 13.00

Vi serverer julegrøt og synger julesanger onsdag 16. desember kl. 13.00

Påmelding pga begrensede plasser.