Juleandakt tirsdag 15. desember kl. 12

Kapellan Arnfinn Eng holder juleandakt her på seniorsenteret.