Informasjonsmøte tors. 8. okt. kl. 12.00.

Vinderen seniorsenter skal driftes videre i 2021! Brukerråd og og daglig leder informerer om veien videre.

Senteret spanderer nybakt kake – velkommen!