HJERTEUKEN 2018 ! 30 APRIL-5 MAI

Vinderen helselag er igjen aktive i dette årets hjerteuke :

 

  • Lotteri fra kl.11-14 følgende datoer: 30.4 / 2.5 / 3.5 / 4.5
  • Foredrag 3.5 kl.13.30: «Hjertet og dets vanligste sykdommer» ved Professor emeritus Harald Arnesen, Senter for klinisk hjerteforskning, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Gratis!
  • Servering av frukt og juice til 60+ tirsdag 8. mai (flyttet fra 1.5)
  • Gratis frukt alle dager!

VELKOMMEN !