GRUPPER OG SPRÅK

SEMESTERAVGIFT KR. 350,-.
For noen kurs betales et tillegg for kursleder og materiell.
For informasjon og påmelding: tlf. 22 13 96 00.
Bindende påmelding

 

GRUPPER

SAMTALE/DISKUSJON/SOSIALT SAMVÆR.

DISKUSJONSGRUPPE FOR KVINNER
Start 8. januar Mandag kl. 11.00 – 12.00

TIRSDAGSGRUPPEN – FORUM FOR MENN
Start 9. januar Tirsdag kl. 13.30 – 15.00

«SAMMEN ER VI MINDRE ALENE»-SAMTALEGRUPPE

Start 24 januar. Annenhver onsdag kl.11-13

TORSDAGSGRUPPEN FOR MENN
Start 11. januar Torsdag kl. 11.30 –13.00

FREDAGSGRUPPEN FOR MENN
Start 12. januar Fredag kl. 12.30 – 14.00

 

SPRÅK

Kursavgift og bøker kommer i tillegg til semesteravgiften.

FRANSK KONVERSASJON

Viderekomne. Start 15. januar – 10 ganger/semester
Lærer Marie-Noël Langlé Mandag kl. 10 – 11.30

Enkel konversasjon. Start 15. januar–10 ganger/semester
Lærer Marie-Noël Langlé Mandag kl. 11.30 – 13

Viderekomne. Start 15. januar – 10 ganger/semester
Lærer: Christiane Frøen. Venteliste. Mandag kl. 13–14.30

Viderekomne. Start 16. januar – 6 ganger/semester
Lærer: Claudine Konkoly-Thege. Max. 7 deltagere
Annen hver tirsdag kl. 10 – 11.30

 

ENGELSK KONVERSASJON

Start 30. januar – 10 ganger/semester, annen hver tirsdag
ulike uker. Lærer: Aggie Refsum Tirsdag kl. 13.30 – 15

 

ITALIENSK KONVERSASJON

Start 24. januar, 7 -10 ganger avhengig av antall deltakere

Konversasjon 3
Lærer: Ada Faroppa Furnes. Onsdag kl.10 –11.30

Konversasjon 2
Lærer: Ada Faroppa Furnes. Onsdag kl.12.30 – 14