Foredrag torsdag 9. mai kl. 13.00 – «Amerikansk politikk etter over to år med Trump»

Seniorforsker ved Institutt for forsvarsstudier Svein Melby: «Amerikansk politikk etter over to år med Trump».