Foredrag torsdag 8. november kl. 13.45 – Forfatter og byhistoriker Leif Gjerland

«Jorda rundt i Oslo»