Foredrag torsdag 7. mars kl. 13.00 – Dag Hessen, professor i biologi: «Født sånn eller blitt sånn – nye innsikter i genenes gåter».