Foredrag torsdag 3. september kl. 13.30 – Det som ikke fortelles: Tungtvannsaksjoner mot bedre vitende? m/tidligere overlege og professor Hans Christofer Børresen

Etterretningsbilde, kjernefysikk, beslutningsprosesser og forspilte sjanser i kampen om tungtvannet 1942-1944.