Foredrag torsdag 28. november kl. 13.30 av professor i biologi Dag O. Hessen

«Klimaet er viktig for naturen, men naturen er også avgjørende for klimaet: En ABC om karbonkretsløpet».