Foredrag torsdag 27. februar kl. 13.30. Forfatter Nutta Haraldsen: «Norske postkort».

Forfatter Nutta Haraldsen: «Norske postkort». Forfatteren har i mange år forsket på de norske postkortillustratørene og funnet informasjon som er uvurderlig for bevaring av kulturhistorien.