Foredrag torsdag 26. februar kl. 13.00 – Lokalhistoriker og forfatter Finn Holden: «Vestre Aker fra bygd til by».