Foredrag torsdag 25. april kl. 13.00 – «Hvorfor gikk det så galt i Midtøsten?» av professor i historie Hilde Henriksen Waage

Hilde Henriksen Waage er en norsk forsker og historiker med Midtøsten som spesialfelt. Hun har siden 2007 vært ansatt som professor ved Universitetet i Oslo. Waage er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo, og dr.philos. samme sted