Foredrag torsdag 21. mars kl. 13.00 – Forfatter og byhistoriker Leif Gjerland

«Middelalderbyen i Oslo, som kalles Nordens Pompeii, vender tilbake».