Foredrag torsdag 16. januar kl. 13.30 av politiker Bjørn Tore Godal: «Mitt lange politiske liv».