Foredrag torsdag 13. juni kl. 13.00 – OBS! Avlyst pga sykdom! Komponisten og pianisten Chopin. Musikkforedrag av førsteamanuensis i musikk HiO Karen Marie Ganer

OBS! Avlyst pga sykdom. «Komponisten og pianisten Chopin (1810-1849) er Polens viktigste bidrag til vår vestlige musikkhistorie. Han skrev nesten utelukkende for klaver, og skapte sin egen spesielle stil hvor – særlig i masurkaene og polonesene – innslaget av polsk folkemusikk gjør ham til en forløper for nasjonalromantikerne, som Grieg her hjemme».