Foredrag 6. september kl. 13.45 – «Arv, skifte og fremtidsfullmakter»

Underdirektør hos Fylkesmannen i Oslo/Akershus Georg Traheim.

Kaféen er åpen til 13.45. Velkommen