Foredrag 27. september kl. 13.45 – «På rett spor» med privatetterforsker og detektiv Ola Thune

Tittelen «På rett spor» illustrerer noe Ola Thune har prøvd å etterleve i sin yrkeskarriere, men også i dag er sentralt i hans hverdag.