FOREDRAG : 19 APRIL KL.13.45 «Vinje sett fra Vinderen»

Gunhild Ramm Reistad, litteraturhistoriker og journalist