Allmannamøte tirsdag 19. mars kl. 13.30

Valg av representanter til senterets brukerråd. Årsmøte i Vinderen helselag. Det serveres gratis kaffe og kringle. Hjertelig velkommen!