Om senteret

Velkommen til Vinderen Seniorsenter

Rett ved Vinderen T-banestasjon finner du oss. Her kan du sette av litt tid til å dyrke hobbyer, spise på vei fra eller til avtaler, invitere venner, leie lokalene til private arrangementer osv. Senteret fungerer også som en informasjonskilde for tjenester og tilbud til våre brukere.

Legg også dine sammenkomster til kafeen. Det er matservering

kl. 10.30 – kl. 14.30. 

Du er også velkommen til å gi av din tid og ditt talent som frivillig medarbeider. Dette kan du gjøre på ulike måter. Fortell hva du har lyst til å bidra med.

Det er rundt 100 frivillige medarbeidere og tre årsverk ved senteret som driver stedet sammen. I tillegg er det frisører og fotterapeut.

Senterets drift dekkes delvis av Vestre Aker bydel. Resten dekkes ved gaver og egne inntekter fra kafédrift, semesteravgifter, utleie, samt støtte fra Vinderen Helselag. Vi håper du synes senteret er viktig og vil opprettholde det ved å benytte gavegiroen i midten av dette bladet. Skattefradrag (jfr. Skattelovens § 6-50) ved gavebeløp på min. kr. 500 kan du få, men da må du kontakt med daglig leder og oppgi pers.nr. 

Hjertelig velkommen.

Vennlig hilsen
Gro Mette Garmo
Daglig leder

Verena Dehli
Leder brukerrådet

 

Frivillige hjelpere

Seniorsenteret inviterer deg som ønsker å bidra med å gjøre en innsats for beboerne over 62 år i bydelen. Av fri vilje kan du på Vinderen Seniorsenter oppleve gleden ved å glede andre, i et varmt og hyggelig miljø. Du vil få opplæring av personalet og andre frivillige. Vi trenger nye frivillige på kjøkkenet, kontoret og i miljøet.

Utover den gleden ditt engasjement gir deg selv, belønner vi også de frivillige med inspirasjonsseminarer og sammenkomster. Så har du litt tid til overs er du velkommen til oss. Vi har bruk for dine ressurser og dine kunnskaper! Ta kontakt med daglig leder Gro Mette Garmo, tlf 22139600.

Vi trenger også sjåfører til frivilligbussen. Kom ut av godstolen og gjør en innsats i lokalsamfunnet!

Hvis det er noe annet du har lyst til å bidra med, holde foredrag eller gi kurs, kan du bare ringe! Vi retter en stor takk til alle som allerede jobber som frivillig medarbeidere ved senteret.
I alt ca 100 frivillige hjelpere er med og driver senterets aktiviteter.

Presentasjon av Brukerrådet

Nasjonalforeningen for folkehelsen driver Vinderen Seniorsenter. Brukerrådet (BR) er et rådgivende organ for daglig leder og sikrer brukermedvirkning. Du kan gå direkte til ansatte eller til en av representantene med ris, ros og forslag til foredrag/aktiviteter eller bruke forslagskassen. Representanter i BR 2017/ 2018:

Medlemmer

Verena Dehli, leder og repr. for helselaget; verena@online.no
Finn Bendixen, nestleder og repr. for brukerne
Randi Arstal, repr. for eldrerådet
Kari Damm Lothe, repr. for frivillige

Varamedlemmer

Titti (Sigrid) Nordklev, vararepresentant for helselaget
Alf Skaug, vararepresentant for eldrerådet
Anne-Lise Nordhagen, vararepresentant for brukerne
Mari Kulsvehagen, vararepresentant for frivillige

Comments are closed.